Linkkejä


Hyödyllisiä www-sivustoja:

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, www.ara.fi

Esteettömyystiedon keskus, www.esteeton.fi

Invalidiliitto, www.invalidiliitto.fi

Kiinteistöliitto, www.kiinteistoliitto.fi

Käyttäjälle kätevä teknologia, www.ikateknologia.fi

Muistiliitto, www.muistiliitto.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi

Tietoa esteettömästä rakentamisesta, www.rakennustieto.fi

Tietoa kotitapaturmien ehkäisystä, www.kotitapaturma.fi

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä, www.esteeton.fi

Turku kaikille portaali, www.turkukaikille.info

Turun ammattikorkeakoulu, www.turkuamk.fi

Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry, www.valli.fi

Vanhustyönkeskusliitto, www.vtkl.fi

Ympäristöministeriö, www.ymparisto.fi