Turvallisempi asuminen vaatii viranomaisyhteistyötä


Palotarkastaja Eerik Virtanen kertoo, kuinka ikäihmisten asumisturvallisuutta voidaan parantaa kotona ja mitkä ovat viranomaisten vastuut paloturvallisuudesta yksityisasunnoissa. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville suunnattu video peräänkuuluttaa entistä tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten kesken.