Tutkimus- ja kehitystoiminta


Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -tutkimustyöryhmä
Toimiva arki ja saavutettava ympäristö -työryhmä on Turun ammattikorkeakoulun Terveys- ja hyvinvointipalvelut -tulosalueen tutkimustyöryhmä. Ryhmän tarkoituksena on lisätä saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja käytettävyyteen liittyvää osaamista ja edistää ihmisten tasa-arvoa ja osallisuutta omassa arjessaan.

Lisätietoja saat kirsi.karlsson@turkuamk.fi.

Tutkimusryhmän hankkeet:

KuntoArvi. Kuntokartoitus- ja esteettömyysarviointiprosessien yhdistäminen ja yhteisen työkalun luominen korjausrakentamissuunnitelmien tueksi. Rahoittajana Kiinteistösäätiö. Projektin kesto 31.3.2016 – 31.12.2017. Lisätietoa: kirsi.karlsson@turkuamk.fi, maarit.jarvinen@turkuamk.fi

Liikuntaa tukeva leikkipuistohanke 2015 – 2017 on päättynyt. Tuloksena syntynyt löytyy www.esteetonliikuntaleikkipuisto.fi. Rahoittaja: Opetus ja kulttuuriministeriö.

Kestihanke 2012-2014. Turun ammattikorkea koulu osatoteuttaja. Tulosraportti löytyy https://kestavaaluerakentaminen.wordpress.com/. Rahoittajina Etelä-Suomen EAKR-ohjelma sekä Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan kaupungit.